OM KREDS 54 / BESTYRELSEN / Generelforsamling 2017

Generelforsamling 2017

Indkaldelse til Generelforsamling i Kreds 54 

Hermed indkaldes der til generelforsamling i schæferhundeklubben kreds 54 Brønderslev. Datoen for generelforsamlingen er torsdag d. 09/02-2017 kl 19.30.
 
Dagsorden:
 
1. Valg af dirigent
2. Valg af 2 stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Kredskasseren aflægger det reviderede regnskab
5. Indkomne foreslag
6. Valg
Der skal vælges formand
Valg af bestyrelsessuppleant 
Valg af revisor 
Valg af revisor suppleant 
7. Evt
8. Valg af 2 repræsentanter til repræsentantskabsmøde
 
På kredsens vegne
Bestyrelsen
 
 
Har du tilføjelser eller rettelser til hjemmesiden, så skriv til: Webmaster@kreds54.dk