OM KREDS 54 / BESTYRELSEN / Generalforsamling 2018

Generalforsamling 2018

GRENERALFORSAMLING
SCHÆFERHUNDEKLUBBEN KREDS 54
Brønderslev.
Der indkaldes til generalforsamling den. 1. feb 2018 Kl. 19.00. i klubhuset Stadevej 4. 9700 Brønderslev.


1. Valg af dirigent
2. Valg af 2 stemmetællere
3. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse
4. Kredskassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed.
5. Indkomne forslag.
6. Valg, jfr. § 12, og valg af kredsrepræsentanter, jfr. § 23.
        Kredskassere for 2 år.
        Kredssekretær 2 år.
        Valg af formand 1 år.
        2 suppleanter.
        1 revisor.
        1 revisorsuppleant alle for 1 år.
7. Eventuelt


Forslag, der ønskes behandlet på kredsgeneralforsamlingen, skal indsendes til kredsformanden senest
8 dage før kredsgeneralforsamlingens afholdelse.
Har du tilføjelser eller rettelser til hjemmesiden, så skriv til: Webmaster@kreds54.dk